Kącik poetycki str2 - Kościół Zielonoświątkowy

Idź do spisu treści

Menu główne

Kącik poetycki str2

 
 
 

"Będę cię wysławiał, Panie, całym sercem swoim, Będę opowiadał wszystkim cuda twoje." Ps. 9:2

 
 

______________________________________________________________________________________ 
 
 

Gdy zatapia mnie toń świata

Gdy zatapia mnie toń świata,
Ty Swą rękę mi podajesz.
Uspokajasz mnie Swym Słowem,
Zginąć duszy mej nie dajesz.

Ratunkowe koło Boże
Zawsze Pan mój zsyła dla mnie,
Bym się mogła Jego trzymać
Kiedy fale płyną na mnie.

I choć szumi morze świata,
Choć szaleją jego fale,
Nie zaleją mnie te wody,
Ja się ich nie boję wcale.

Moja  łódka płynie śmiało,
Sterem jej jest mój Zbawiciel.
Wiem, że Jezus mnie bezpiecznie
Przeprowadzi przez to życie.

Elwira Drobnikowska
 

Twoje Słowo

Jak gwiazdy świecą na nocnym niebie,
Jak promienie słońca, gdy wschodzi,
Tak Twoje Słowo jest dla mnie pochodnią,
Ono oświetla me drogi.

Twe Słowo tak cenne jest dla mej duszy,
Posila mnie w każdej porze.
I pokazuje, że wielka wiara
i góry przenosić może.

Jestem jak kwiat, który usycha,
A Słowo Twoje jest wodą.
Ono nasyca mnie kiedy trzeba,
Koi mą duszę zmęczoną.

Wtedy rozkwitam dla Ciebie Boże,
Ku Tobie swe serce kieruję.
W blasku Twojej wielkiej miłości
Zawsze bezpiecznie się czuję.

Elwira Drobnikowska
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 Któż jest, Boże, jak Ty


Któż jest, Boże, jak Ty, który przebaczasz winę?
Który dałeś Swojego Syna na wielką mękę i drwinę,
by zmyć z człowieka grzech i dać mu łaskę Swoją.
Tylko Ty Boże jesteś  naszą ostoją!

Któż jest, Boże, jak Ty, który na wieki gniewu nie chowasz?
Który od złego zawsze zachowasz
tych, co Tobie w wierności ufają.
W Tobie zaprawdę swą siłę ci mają.

Któż jest, Boże, jak Ty, który wezbrane wody uciszasz?
Który w Swej mocy jak kiedyś, tak działasz i dzisiaj.
Jeśli Ty Boże z nami, któż przeciwko nam?
Czyż większą miłość nad Twoją Panie znam?

Któż jest, Boże, jak Ty? Nikt Ci nie dorówna!
Dlatego niech płynie z mego serca dziś ufna
modlitwa i niech Ci się chwała z mojej duszy wznosi,
bo nie ma nikogo większego niż Ty w Swej dobroci.

Elwira Drobnikowska
 Pali upał tego świata


Pali upał tego świata i wysusza źródła twe,
Więc pomocy szukaj w Bogu, On wyleje wody Swe.

On Swym Duchem wnet napełni i nawodni suchy ląd.
Znów zobaczysz Bożą wielkość i moc świętych Jego rąk.

Bo należysz już do Pana, On ci Imię daje Swe,
Więc się nie trwóż i nie lękaj, On wspomoże zawsze cię.

Bóg opoką jest dla ciebie, nie ma żadnej oprócz tej.
Własność Pana wypisane odtąd jest na ręce twej.

Elwira Drobnikowska
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 Rozpięty na krzyżu między niebem  a ziemią


Rozpięty na krzyżu między niebem  a ziemią
Umierał Jezus
Syn Boży.
Aby dla wszystkich grzeszników na ziemi
Bramy Nieba otworzyć.
 On, który grzechem nie był splamiony,
 Wziął grzechy świata na siebie.
 W ofierze złożył Swe własne życie,
 By dać zbawienie dla ciebie.
Lecz śmierć nie miała nad Nim swej mocy,
On ją zwyciężył
zmartwychwstał!
I dnia trzeciego po śmierci na krzyżu
Ze Swego grobu wnet powstał.
 Jezus wciąż żyje, panuje w Swej chwale!
 On przez Golgotę pokazał,
 Że w Nim jest prawdziwie życie wieczne,
 Że winy nasze On zmazał.
Więc jeśli jeszcze swych win nie wyznałeś,
Bóg daje dziś szansę dla ciebie.
A jeśli oddasz Mu szczerze swe życie,
On kiedyś powie do ciebie
 tak jak do łotra, co wisiał na krzyżu
 Obok Zbawcy naszego:
 „Zaprawdę znajdziesz się ze mną w raju
 Jeszcze dnia dzisiejszego.”

Elwira Drobnikowska

 Życie ziemskie jest jak morze


Życie ziemskie jest jak morze,
Raz wzburzone, raz spokojne.
Tutaj każdy mały człowiek
Toczy swoją własną wojnę.

Diabeł nie raz zsyła burze,
Gromy nie raz lecą z nieba.
Więc oddajmy ster dla Boga,
Tego właśnie nam potrzeba.

I choć woda nas zalewa,
Choć dotyka nas nieszczęście,
Pan obiecał, że On wierny,
Już na wieki z nami będzie.

On jest Bogiem wszechmogącym,
On Ci pomoc ześle wkrótce.
Tylko daj być kierowanej
Jego ręką swojej łódce.

Oczy swoje wznieś do nieba,
Skąd ratunek Ci nadchodzi.
Ufaj Panu z całej siły,
On Cię wkrótce wyswobodzi.

Elwira Drobnikowska


 
 
 
 
 Strona
1 2 3 4 5


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego