Święto Żniw - Kościół Zielonoświątkowy w Dubiczach Cerkiewnych

Kościół Zielonoświątkowy
Przejdź do treści
Nabożeństwa
Niedziela 10:00
Środa 19:00
Sobota 19:00
Ostatnio dodane

Święto Żniw

W tym roku Święto Dziękczynienia obchodziliśmy 24 września. Gościliśmy braci i siostry z okolicznych zborów, a także z Białorusi i Warszawy. Był to czas szczególnie skierowany na dziękczynienie Bogu za błogosławieństwa, którymi nas obdarowuje. W trakcie nabożeństwa mogliśmy słuchać Bożego Słowa, a także dziękczynnych pieśni.  Głównym wątkiem, który przeplatał się w kazaniach były słowa: "Co siejesz,  żąć będziesz". Po nabożeństwie mogliśmy spędzić czas przy wspólnym obiedzie.
N. Mironczuk
NASZE SPOTKANIA
niedziela 10:00
środa 19:00
sobota 19:00
(młodzieżowe)
KONTAKT
Dubicze Cerkiewne
ul. Główna 112
17-204 Dubicze Cerkiewne
kz.dubicze@gmail.com

Pastor Andrzej Światłowski
andrzej.zbor@gmail.com
Copyright © Kościół Zielonoświątkowy w Dubiczach Cerkiewnych
Wróć do spisu treści