Święto Żniw - Kościół Zielonoświątkowy w Dubiczach Cerkiewnych

Kościół Zielonoświątkowy
Przejdź do treści
Nabożeństwa
Niedziela 10:00
Środa 19:00
Sobota 19:00
Ostatnio dodane

Święto Żniw

25 września w naszym zborze obchodziliśmy "Święto Żniw". Dziękowaliśmy Bogu za błogosławieństwo duchowe jak i materialne. Podczas uroczystego nabożeństwa mogliśmy słuchać kazania, wiersze, a także pieśni w wykonaniu grupy młodzieży. Na scenie znajdowała się piękna dekoracja z plonów ziemi. Każdy na swój sposób pragnął wyrazić swoją wdzięczność Bogu. Nasz Stwórca niesamowicie się o nas troszczy i należy mu się za to chwała: "Wejdźcie w bramy jego z dziękczynieniem,  w przedsionki jego z pieśnią chwały!  Wysławiajcie go, błogosławcie imieniu jego! Albowiem dobry jest Pan; na wieki trwa łaska jego,  a wierność jego z pokolenia w pokolenie." Ps. 100:4,5
N. Mironczuk
NASZE SPOTKANIA
niedziela 10:00
środa 19:00
sobota 19:00
(młodzieżowe)
KONTAKT
Dubicze Cerkiewne
ul. Główna 112
17-204 Dubicze Cerkiewne
kz.dubicze@gmail.com

Pastor Andrzej Światłowski
andrzej.zbor@gmail.com
Copyright © Kościół Zielonoświątkowy w Dubiczach Cerkiewnych
Wróć do spisu treści