Święto Rodziny - Kościół Zielonoświątkowy w Dubiczach Cerkiewnych

Kościół Zielonoświątkowy
Przejdź do treści
Nabożeństwa
Niedziela 10:00
Środa 19:00
Sobota 19:00
Ostatnio dodane

Święto Rodziny

W niedzielę 21 maja 2017 roku w naszym zborze obchodziliśmy "Dzień rodziny".  Głównym tematem nabożeństwa była rodzina. Słuchaliśmy kazań, pieśni,  wierszy,  które mówiły między innymi,  o tym jak powinno wyglądać życie i relacje w chrześcijańskiej rodzinie.  Dzieci również usłużyły pieśniami i wierszykami,  w których dziękowały Panu Bogu za swoich rodziców. Po nabożeństwie zostaliśmy na wspólny obiad i spędziliśmy czas jak jedna wielka rodzina w Chrystusie Jezusie.  
"A On, odpowiadając,  rzekł temu,  co mu to powiedział: Któż jest moją matką?  I kto to bracia moi?  I wyciągnąwszy rękę ku uczniom swoim,  rzekł: Oto matka moja i bracia moi!  Albowiem ktokolwiek czyni wolę Ojca mojego,  który jest w niebie,  ten jest moim bratem i siostrą,  i matką."  Mat. 12:48-50
N. Mironczuk
NASZE SPOTKANIA
niedziela 10:00
środa 19:00
sobota 19:00
(młodzieżowe)
KONTAKT
Dubicze Cerkiewne
ul. Główna 112
17-204 Dubicze Cerkiewne
kz.dubicze@gmail.com

Pastor Andrzej Światłowski
andrzej.zbor@gmail.com
Copyright © Kościół Zielonoświątkowy w Dubiczach Cerkiewnych
Wróć do spisu treści