Chór z Ukrainy - Kościół Zielonoświątkowy w Dubiczach Cerkiewnych

Kościół Zielonoświątkowy
Przejdź do treści
Nabożeństwa
Niedziela 10:00
Środa 19:00
Sobota 19:00
Ostatnio dodane

Chór z Ukrainy

W dniach 7-9 października gościliśmy chór z Ukrainy.  W niedzielę chór usługiwał na porannym nabożeństwie.  Bracia i siostry dzielili się z nami  pieśniami, kazaniami, świadectwem oraz wierszem. Byliśmy bardzo zbudowani ich usługą. Wieczorem odbyła się ewangelizacja z udziałem chóru w Gminnym Ośrodku Kultury w Dubiczach Cerkiewnych. Tam również słuchaliśmy budujących kazań i wzruszających pieśni. Cieszymy się,  że mogliśmy ich gościć. Są to nasi bracia i siostry w Chrystusie Jezusie. Łączy nas cel -podążanie za Jezusem. W Nim jesteśmy rodziną: "Bo ci, których Duch Boży prowadzi,  są dziećmi Bożymi." Rzym. 8:14
N. Mironczuk
NASZE SPOTKANIA
niedziela 10:00
środa 19:00
sobota 19:00
(młodzieżowe)
KONTAKT
Dubicze Cerkiewne
ul. Główna 112
17-204 Dubicze Cerkiewne
kz.dubicze@gmail.com

Pastor Andrzej Światłowski
andrzej.zbor@gmail.com
Copyright © Kościół Zielonoświątkowy w Dubiczach Cerkiewnych
Wróć do spisu treści