Kącik poetycki str3 - Kościół Zielonoświątkowy

Idź do spisu treści

Menu główne

Kącik poetycki str3

 
 
 

"Będę cię wysławiał, Panie, całym sercem swoim, Będę opowiadał wszystkim cuda twoje." Ps. 9:2

 
 

______________________________________________________________________________________
 
 
 

Chociaż w życiu tyle bólu

Chociaż w życiu tyle bólu, tyle smutków, rozczarowań,
chociaż czasem nie masz siły wobec diabła knowań.
Choć te życie cię przytłacza i tracisz nadzieję,
to pamiętaj, że się wszystko z woli Boga dzieje.

On jest Ojcem Twym i Zbawcą i zna twe potrzeby,
On cię zawsze mocną dłonią wyciągnie z twej biedy.
On ci nigdy nie da ponieść ponad twoje siły,
On twe troski weźmie, choćby bardzo ciężkie były.

Tylko przynieś przed tron Jego wszystkie swe ciężary,
tylko pomódl się do Niego z czystej, wielkiej wiary.
Jemu powierz co cię trapi, Jemu serce oddaj swe,
a poczujesz jak potoki żywej wody niosą cię.

Oddaj Bogu swoje życie i zaufaj szczerze Mu,
On cię nigdy nie porzuci, nawet jeśli spadniesz w dół.
Będzie z tobą w każdej chwili i pomoże zawsze ci,
a twe serce nie zakwili kiedy znowu przyjdzie zły.

Elwira Drobnikowska

 

Gdy w twoim życiu znowu spotyka cię cierpienie

Gdy w twoim życiu znowu spotyka cię cierpienie,
gdy troski i nieszczęścia zgładzają twą nadzieję,
ty w tych wypadkach myślisz, że to los ślepy czyni
i wszystkich dookoła za swe tragedie winisz.

A Bóg ci mówi w Słowie, że czyni światłość, ciemność,
że to od Jego woli zależy twa codzienność.
Bo On daje zbawienie, jak i nieszczęście zsyła.
I mówi: „Ja to czynię, nie przeznaczenia siła”.

Na los możesz narzekać, lecz nie na swego Boga,
więc dziękuj Mu za wszystko, bo to zbawienna droga.
Choć czasem nie rozumiesz, co Bóg w twym życiu czyni,
zaufaj Mu i powierz swe życia już godziny.

I zawsze też pamiętaj, że to co On ci zsyła,
nie przewyższy tego, co może znieść twa siła.
Bo wszystko to wypływa z rąk Boga naszego,
dbającego o ciebie i doskonałego.

On chce kształtować ciebie jak garncarz swe naczynia,
byś się nauczył słuchać Bożego prowadzenia.

Elwira Drobnikowska

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Ty znasz moje serce

Ty znasz moje serce, me myśli, marzenia,
Ty dajesz mi wiarę , rozwiewasz zwątpienia.
Ty Panie mnie wspierasz, Ty dajesz mi siły,
By kroki w mym życiu pewnymi już były.
Ty Swą cierpliwość mi też okazujesz,
Swą wielką miłością codziennie ujmujesz.
Ty słuchasz mych modlitw, ocierasz me łzy,
Pocieszasz i wspierasz gdy nastrój mam zły.
Ty Panie przenikasz me myśli na wskroś,
Ty słyszysz w modlitwie zmartwiony mój głos.
I gdy się zawaham, wskazujesz mi drogę,
Wiem Jezu, że Tobie zaufać ja mogę.

Elwira Drobnikowska
 

A żądłem śmierci jest grzech


„A żądłem śmierci jest grzech… Ale Bogu niech
będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez
Pana naszego, Jezusa Chrystusa.”
1 Koryntian 15: 56-57

Gdy pszczoła użądli, swe żądło zostawi.
Nikogo już więcej nim nigdy nie zrani.
A Biblia nam mówi, że śmierć też je ma.
I ono jest grzechem, co w świecie tym trwa.
Lecz tych, którzy Bogu oddali swe życie
nie może już zranić, bo mają ukrycie.
Bóg dał im zwycięstwo przez Syna
Jezusa.
On zawsze pomoże, gdy przyjdzie pokusa.
On przez śmierć swoją wziął żądło na siebie,
abyś mógł z Bogiem w wieczności być
w Niebie.

Elwira Drobnikowska 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Przez swe życie popełniłeś tyle głupot

Przez swe życie popełniłeś tyle głupot,
błędów tyle
i ten ciężar teraz niesiesz na swych barkach.
Chwiejnym krokiem przez świat idziesz
potykając się co chwila,
przegrywając nieustannie w życia walkach.

Rzeczywistość wystawiła mandat za twe
marne życie,
spłacić jego jednak sam nie możesz.
Ale nie bój się już więcej
i się nie trwóż tym przeżyciem,
bo ja wiem, kto tobie pomóc może.

Kiedyś Jezus na Swym ciele poniósł
grzechy tego świata
i do krzyża na Golgocie był przybity.
By móc spłacić też twój mandat
i odkupić twoje życie
musiał w mękach być On tam zabity.

Lecz zmartwychwstał dnia trzeciego,
dając  życie wieczne tobie,
wykonując wielki plan zbawienia.
Teraz mówi On do Ciebie „wstań na nogi
dziecko drogie!
z grzechem  nie miej już nic do czynienia.”
Więc usłuchaj tego głosu i Mu oddaj
swoje życie,
powierz Jemu plany swe, marzenia.
Tylko On jest wiecznym Bogiem,
On jest prawdą i pokojem.
Tylko Jezus życie ludzkie zmienia.

Elwira Drobnikowska
 

Życie ukryte w Chrystusie

„Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa, Pana,
tak w Nim chodźcie.
Wkorzenieni Weń i zbudowani na Nim..(…)
Umarliście bowiem,
a życie wasze jest ukryte
wraz z Chrystusem w Bogu.”
Kol.2:6-7 i 3:3

Podczas wspinaczki na skały i góry
Trzeba przypinać się liną,
Aby się trzymać mocno drugiego
I upadając nie zginąć.
 Tak samo jest w życiu naszym duchowym,
 Gdy po raz kolejny upadnę,
 Wiem, że me życie złączone z Jezusem.
 On trwa
więc na dół nie spadnę.
On trzyma nas pewnie Swą mocną ręką
I ciągle się wstawia za nami.
W Chrystusie zawsze jesteśmy bezpieczni,
On daje nam grunt pod nogami.
 Jak więc przyjęliśmy Chrystusa Pana,
 Tak chodźmy w Nim zbudowani.
 Umarliśmy bowiem dla świata tego
 I w Bogu jesteśmy schowani!

Elwira Drobnikowska 
 
 
 
 Strona
1 2 3 4 5 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego