Kącik poetycki - Kościół Zielonoświątkowy

Idź do spisu treści

Menu główne

Kącik poetycki

 
 
 

"Będę cię wysławiał, Panie, całym sercem swoim, Będę opowiadał wszystkim cuda twoje." Ps. 9:2

 
 

______________________________________________________________________________________


 
 

Na chwałę Panu

Na chwałę Panu
wstaję z każdym świtem
i nowy dzień z modlitwą witam
choć wiem, że niesie on ze sobą troski
lecz z mego życia już wyciągam wnioski
i kiedy rano oczy swe otwieram,
z wdzięcznością w sercu Bogu dzień zawierzam.

Na chwałę Panu
biorę zeszyt w dłonie,
a serce me dla Zbawcy płonie!
I wtedy szybko chwytam za ołówek,
choć może nie znam wyszukanych słówek,
lecz w mej szczerości i prostocie serca
przelewa się na papier mych uczuć esencja.

Na chwałę Panu
piszę wierszy kilka.
Z Jego pomocą to jest tylko chwilka
czasu, bo Pan natchnienie zsyła,
by treść tych wierszy o mym Zbawcy była,
bym mogła innym dobrą wieść przekazać
i w życiu wąską drogę wskazać.

Na chwałę Panu
idę też tą drogą,
a gdy me nogi same iść nie mogą,
mój Jezus bierze mnie za moją rękę
i przeprowadza przez każdą, nawet najcięższą udrękę,
abym ja Jemu chwałę za to dała
i w swoich wierszach o czym pisać miała.

Elwira Drobnikowska

 

„Wołaj do Mnie”

„Wołaj do Mnie”
Bóg ci mówi
„A odpowiem ci w Swej mocy
I objawię rzeczy wielkie.
We mnie szukaj już pomocy.

Sprawdź uważnie swoje serce,
Wyznaj grzechy, przewinienia.
Módl się z wiarą, a zobaczysz
nie odmówię ci zbawienia.

Ja chcę widzieć twą wytrwałość,
Chcę zobaczyć wiarę w tobie.
Chociaż myślisz, że nie słyszę,
Nadal jestem twoim Bogiem.

Słyszę prośby twe codziennie
I je także wysłuchuję.
Tylko robię to w Swym czasie,
Ja Swym dzieciom nie odmówię.

Więc nie wątpij, że pomogę,
Módl się teraz już wytrwale.
Wtedy dam ci pokój w sercu,
Twe ciężary wnet oddalę.”

W każdym czasie ufaj Bogu,
Przed Nim serce swe wylewaj.
On ucieczką jest dla ciebie,
Jemu prośby swe powierzaj.

On chce błogosławić tobie
I prowadzić cię przez życie.
Więc trwaj zawsze w Jego Słowie,
A obdarzy cię obficie.

Elwira Drobnikowska 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 

Jak cudowne jest życie z mym Panem

Jak cudowne jest życie z mym Panem,
Gdy na kolana padam nad ranem
I rozmawiam ze Stwórcą swoim
O tym, co w życiu mnie boli.

Jak cudowne jest życie z Jezusem,
Gdy Biblię czytam, bo chcę
a nie muszę,
Gdy On mnie posila swym Słowem
I daje wciąż siły nowe.

Jak cudowne jest życie z mym Zbawcą,
Z Bogiem, który jest życia dawcą,
Gdy On strzeże mnie na mej drodze
I nie daje się potknąć mej nodze.

Jak wspaniałe jest życie z mym Ojcem,
Który czyni cudów tysiące
Gdy mą wiarę wypróbowuje,
A me serce się wtedy buduje.

Jak cudowne jest życie z Jezusem,
Który chrzci nie wodą, lecz ogniem i Duchem,
Który dał mi Pocieszyciela,
Co się wstawia za mną i wspiera.

Tak cudowne jest życie z mym Bogiem !
Będę wielbić Go więc póki mogę.
Bo On godzien jest czci i chwały,
Oby wszyscy Mu ją oddali !

Elwira Drobnikowska


 

My, chodzący niegdyś w ciemności

My, chodzący niegdyś w ciemności
ujrzeliśmy światłość wielką.
Bóg dał nam dowód swojej miłości
i w serca wlał radość anielską.

Albowiem dwa tysiące lat temu
narodził się Jezus
Zbawiciel.
I władza spoczęła na Jego ramieniu,
nazwano Go też Pocieszyciel.

Mówiono o Nim Cudowny Doradca,
Bóg Mocny, Książę Pokoju.
Bóg też powiedział, że to będzie władca,
choć dozna cierpienia i znoju.

On ubłaganiem za wszystkich grzechy
stał się przed naszym Bogiem.
I wysłuchiwał obelgi i śmiechy,
choć wielkiej chwały był godzien.

Dziś pamiętając o tych wydarzeniach
chwalimy naszego Pana
za Jezusa dzień narodzenia
i łaskę, co jest nam dana.

Że w Nim mamy radość i życie wieczne,
niczego się już nie boimy.
Więc dzisiaj oddajmy Mu w darze koniecznie
swe życia dalsze godziny.

Przynieśmy Mu w darze jak mędrcy ze wschodu
swe serca dla Niego gorące,
bo mamy przecież tak wiele powodów,
by być Mu wiernymi do końca.

Elwira Drobnikowska


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 

Mądrość świata - pusta mowa

Mądrość świata - pusta mowa... Cóż ci może ona dać?
Jest potrzebna ci odnowa, tylko Bóg ją może dać.

Zostaw marność tego świata, to zawodzi
przecież wiesz.
Możesz zacząć iść z Jezusem i żyć wiecznie jeśli chcesz.

Myślisz sobie: „Świat mi daje wszystko co chce w  życiu mieć”,
Ale w sercu czujesz pustkę, lecz to może zmienić się.

Twoje życie jest jak puzzle, gdzie brakuje jednej części
I wypełniasz swoją pustkę tym co w świecie ciebie nęci.

Wiem gdzie można znaleźć radość, której tak brakuje ci.
Ona skryje grzechu nagość i osuszy twoje łzy.

Bóg na ziemię posłał Syna, aby poniósł grzechy twe.
Tylko Jego krew przelana ma moc teraz zbawić cię.

Jezus umarł też za ciebie i zmartwychwstał, byś mógł żyć.
Więc Mu wyznaj swoje winy, On twe grzechy pragnie zmyć.

Kiedy oddasz Mu swe życie, On podźwignie w górę cię.
Nie masz czego szukać w świecie, więc nie wahaj więcej się.

Powierz Panu swoją drogę i zaufaj szczerze Mu.
Jezus nigdy nie zawiedzie, On się przeciwstawia złu.

Wiem, nie będzie zawsze lekko, ale Bóg ci siły da.
Nie myśl, że On cię zostawi, On twe myśli także zna.

Gdy uwierzysz Jego słowom, On wnet zmieni życie twe.
I da pokój w twoje serce, da błogosławieństwo Swe.

Elwira Drobnikowska


 

Hymn uwielbienia

Dziękuję Ci Boże,
że uczysz mnie żyć.
I ufność mieć w Tobie
I wierną Ci być.

Że Ty mnie doświadczasz
- tym serce kształtujesz,
że w Twej obecności
bezpieczna się czuję.

Że gdy jestem słaba
- Ty dajesz mi siłę.
I gdy się pomodlę
ma dusza odżyje.

Dziękuję, że chronisz
gdy coś mi zagraża,
że Twe błogosławieństwo
się ciągle pomnaża.

Że Duchem Świętym
napełniasz me serce.
I gdy jest potrzeba
pocieszasz mnie wielce.

Więc przyjmij dziś Panie
ten hymn uwielbienia.
I chwałę dla Twego
Świętego Imienia!

Elwira Drobnikowska 
 
 
 
 Strona
1 2 3 4 5

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego