Kolędowanie - Kościół Zielonoświątkowy w Dubiczach Cerkiewnych

Kościół Zielonoświątkowy
Przejdź do treści
Nabożeństwa
Niedziela 10:00
Środa 19:00
Sobota 19:00
Ostatnio dodane

Kolędowanie

Okres świąteczny to dobry czas do niesienia Ewangelii innym ludziom. Dlatego młodzież z naszego zboru uczestniczy w kolędowaniach. W tym roku odwiedziliśmy takie miejscowości jak: Szernie, Dubicze Cerkiewne, kilka domów w Malinnikach i Czeremsze. Część z nas była również w szpitalu w Bielsku Podlaskim i Hajnówce, w domach dziecka i domach opieki w Białowieży,  Czerewkach, Koszewie,  a także w świetlicy wiejskiej w Sielcu. Widzieliśmy jak Pan porusza serca ludzi. Mamy nadzieję, że odnajdą oni drogę do zbawienia. "I rzekł im: Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony,  ale kto nie uwierzy,  będzie potępiony."  Marka 16:15,16
N. Mironczuk
NASZE SPOTKANIA
niedziela 10:00
środa 19:00
sobota 19:00
(młodzieżowe)
KONTAKT
Dubicze Cerkiewne
ul. Główna 112
17-204 Dubicze Cerkiewne
kz.dubicze@gmail.com

Pastor Andrzej Światłowski
andrzej.zbor@gmail.com
Copyright © Kościół Zielonoświątkowy w Dubiczach Cerkiewnych
Wróć do spisu treści