Nowy Rok - Kościół Zielonoświątkowy

Idź do spisu treści

Menu główne

Nowy Rok

 
 
 
 
 

Wieczorem 31 grudnia w naszym zborze odbyło się ostatnie nabożeństwo w roku 2016.  Wspólnie dziękowaliśmy Bogu za miniony rok oraz prosiliśmy,  aby rok 2017 był równie błogosławiony.  Mogliśmy uświadomić sobie,  że jesteśmy bliżej naszej Ojczyzny,  gdzie nie ma smutku,  bólu,  łez.  Był to czas,  kiedy mogliśmy zastanowić się jaki owoc przynieśliśmy oraz jak wyglądała nasza relacja z Panem zeszłego roku. Po nabożeństwie każdy otrzymał karteczkę z wersetem. Następnie obejrzeliśmy prezentację przedstawiającą życie naszej społeczności w 2016 roku. Młodzież została w zborze, aby jeszcze spędzić czas przy poczęstunku.  2017 rok powitała w modlitwie dziękując Bogu i prosząc Go o łaskę na nowy rok.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego