Nowy Rok - Kościół Zielonoświątkowy w Dubiczach Cerkiewnych

Kościół Zielonoświątkowy
Przejdź do treści
Nabożeństwa
Niedziela 10:00
Środa 19:00
Sobota 19:00
Ostatnio dodane

Nowy Rok

Wieczorem 31 grudnia w naszym zborze odbyło się ostatnie nabożeństwo w roku 2016.  Wspólnie dziękowaliśmy Bogu za miniony rok oraz prosiliśmy,  aby rok 2017 był równie błogosławiony. Mogliśmy uświadomić sobie,  że jesteśmy bliżej naszej Ojczyzny,  gdzie nie ma smutku,  bólu,  łez.  Był to czas,  kiedy mogliśmy zastanowić się jaki owoc przynieśliśmy oraz jak wyglądała nasza relacja z Panem zeszłego roku. Po nabożeństwie każdy otrzymał karteczkę z wersetem. Następnie obejrzeliśmy prezentację przedstawiającą życie naszej społeczności w 2016 roku. Młodzież została w zborze, aby jeszcze spędzić czas przy poczęstunku.  2017 rok powitaliśmy w modlitwie, dziękując Bogu i prosząc Go o łaskę na nowy rok.
N. Mironczuk
NASZE SPOTKANIA
niedziela 10:00
środa 19:00
sobota 19:00
(młodzieżowe)
KONTAKT
Dubicze Cerkiewne
ul. Główna 112
17-204 Dubicze Cerkiewne
kz.dubicze@gmail.com

Pastor Andrzej Światłowski
andrzej.zbor@gmail.com
Copyright © Kościół Zielonoświątkowy w Dubiczach Cerkiewnych
Wróć do spisu treści