O nas - Kościół Zielonoświątkowy

Kościół Zielonoświątkowy
W Dubiczach Cerkiewnych
Kościół Zielonoświątkowy
Przejdź do treści
Nabożeństwa
Niedziela 10:00
Środa 18:00
Sobota 18:00
Modlitewne 20:00
ostatnio dodane

O nas

Zbór zielonoświątkowy w Dubiczach Cerkiewnych na Białostocczyźnie jest zborem wiejskim, rozwijającym się liczebnie, mimo niekorzystnej sytuacji demograficznej na tym terenie. Zrzesza wiernych z kilkunastu wsi w okolicy, m.in. z Dubicz, Redut, Grabowca, Korycisk, Jelonki, Tofiłowiec, Malinnik, a także z dwóch miast – Bielska Podlaskiego i Hajnówki. Wierni wywodzą się głównie z rodzin zielonoświątkowych (już 4. pokolenie!) lub prawosławia, dominującego liczebnie w tym regionie.
  Obecnie pastorem jest Andrzej Światłowski. Wraz z pastorem, radę Starszych Zboru stanowią Stanisław Nawrocki, Władysław Dubiaga, Jan Czykwin, Samuel Szymaniuk. Nasz zbór liczy prawie 120 członków, ponad 50 dzieci i ok. 15 sympatyków. Członkowie zboru są w różnych przedziałach wiekowych. Najwięcej jest młodzieży oraz osób w średnim wieku, ale też niemałą grupę, stanowią osoby w wieku starszym. Ze względu na to, że jest dużo młodych małżeństw, przybywa też dzieci. Podczas nabożeństw prowadzone jest także nauczanie biblijne dla dzieci i młodzieży. Liderem młodzieżowym jest Samuel Szymaniuk.
  Ze względu na brak miejsc, po długich rozmowach i modlitwach, została podjęta decyzja o budowie nowego domu modlitwy. Powstanie on na działce znajdującej się nieopodal obecnego budynku zboru.

"A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego."
Ew. Jana 6:69
Wyznanie wiary
  • Wierzymy, że Pismo Święte – Biblia – jest Słowem Bożym, nieomylnym i natchnionym przez Ducha Świętego, i stanowi jedyną normę wiary i życia.
  • Wierzymy w Boga w Trójcy Świętej jedynego, w osobach Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
  • Wierzymy w Synostwo Boże Jezusa Chrystusa, poczętego z Ducha Świętego, narodzonego z Marii Dziewicy; w Jego śmierć na krzyżu za grzech świata i Jego zmartwychwstanie w ciele; w Jego wniebowstąpienie i powtórne przyjście w chwale.
  • Wierzymy w pojednanie z Bogiem przez opamiętanie i wiarę w ewangelię, w chrzest i Wieczerzę Pańską.
  • Wierzymy w chrzest Duchem Świętym, przeżywanie pełni Ducha i Jego darów.
  • Wierzymy w jeden Kościół, święty, powszechny i apostolski.
  • Wierzymy w uzdrowienie chorych jako znak łaski i mocy Bożej.
  • Wierzymy w zmartwychwstanie i życie wieczne.
NASZE SPOTKANIA
niedziela 10:00
środa 19:00
sobota 19:00
(młodzieżowe)
Copyright © Kościół Zielonoświątkowy w Dubiczach Cerkiewnych
KONTAKT
Dubicze Cerkiewne
ul. Główna 112
17-204 Dubicze Cerkiewne
kz.dubicze@gmail.com

Pastor Andrzej Światłowski
andrzej.zbor@gmail.com
Wróć do spisu treści