Przegląd kolęd - Kościół Zielonoświątkowy

Kościół Zielonoświątkowy
W Dubiczach Cerkiewnych
Kościół Zielonoświątkowy
Przejdź do treści
Nabożeństwa
Niedziela 10:00
Środa 19:00
Sobota 18:00
ostatnio dodane

Przegląd kolęd

22 stycznia wspólnie z mieszkańcami wsi zgromadziliśmy się w Gminnym Ośrodku Kultury na przeglądzie kolęd. Spotkanie rozpoczęło się wspólnym śpiewem "Рождество Христово". Kontynuacją tej uroczystości były występy grup: z Kościoła Zielonoświątkowego w Dubiczach Cerkiewnych,  z Kościoła Chrześcijan Baptystów w Dubiczach Cerkiewnych, z Kościoła Chrześcijan Baptystów w Hajnówce, z Kościoła Zielonoświątkowgo w Bielsku Podlaskim. Z wymienionych wyżej kościołów również występowały dzieci. Mogliśmy słuchać pięknych wykonań kolęd oraz wierszy. Pierwszą część spotkania podsumowali Pani Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury oraz pastor Kościoła Zielonoświątkowego w Dubiczach Cerkiewnych. Druga część przeznaczona była na rozmowy przy cieście, kawie bądź herbacie.
N. Mironczuk
NASZE SPOTKANIA
niedziela 10:00
środa 19:00
sobota 19:00
(młodzieżowe)
Copyright © Kościół Zielonoświątkowy w Dubiczach Cerkiewnych
KONTAKT
Dubicze Cerkiewne
ul. Główna 112
17-204 Dubicze Cerkiewne
kz.dubicze@gmail.com

Pastor Andrzej Światłowski
andrzej.zbor@gmail.com
Wróć do spisu treści