Przegląd kolęd w Goku - Kościół Zielonoświątkowy

Idź do spisu treści

Menu główne

Przegląd kolęd w Goku

 

22 stycznia wspólnie z mieszkańcami wsi zgromadziliśmy się w Gminnym Ośrodku Kultury na przeglądzie kolęd. Spotkanie rozpoczęło się wspólnym śpiewem "Рождество Христово". Kontynuacją tej uroczystości były występy grup: z Kościoła Zielonoświątkowego w Dubiczach Cerkiewnych,  z Kościoła Chrześcijan Baptystów w Dubiczach Cerkiewnych, z Kościoła Chrześcijan Baptystów w Hajnówce, z Kościoła Zielonoświątkowgo w Bielsku Podlaskim. Z wymienionych wyżej kościołów również występowały dzieci. Mogliśmy słuchać pięknych wykonań kolęd oraz wierszy. Pierwszą część spotkania podsumowali Pani Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury oraz pastor Kościoła Zielonoświątkowego w Dubiczach Cerkiewnych. Druga część przeznaczona była na rozmowy przy cieście, kawie bądź herbacie.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego