Przyjazd chóru z Ukrainy - Kościół Zielonoświątkowy

Idź do spisu treści

Menu główne

Przyjazd chóru z Ukrainy

 

W dniach 7-9 października gościliśmy chór z Ukrainy.  W niedzielę chór usługiwał na porannym nabożeństwie.  Bracia i siostry dzielili się z nami  pieśniami, kazaniami, świadectwem oraz wierszem. Byliśmy bardzo zbudowani ich usługą. Wieczorem odbyła się ewangelizacja z udziałem chóru w Gminnym Ośrodku Kultury w Dubiczach Cerkiewnych. Tam również słuchaliśmy budujących kazań i wzruszających pieśni. Cieszymy się,  że mogliśmy ich gościć.  Są to nasi bracia i siostry w Chrystusie Jezusie. Łączy nas cel - podążanie za Jezusem. W Nim jesteśmy rodziną: "Bo ci, których Duch Boży prowadzi,  są dziećmi Bożymi." Rzym. 8:14

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego