Spotkanie dla małżeństw - Kościół Zielonoświątkowy

Kościół Zielonoświątkowy
W Dubiczach Cerkiewnych
Kościół Zielonoświątkowy
Przejdź do treści
Nabożeństwa
Niedziela 10:00
Środa 19:00
Sobota 18:00
ostatnio dodane

Spotkanie dla małżeństw

W niedzielę 22 kwietnia odbyło się spotkanie dla małżeństw. Wzięły w nim udział pary małżeńskie z naszego zboru, a także z okolicznych. Wykłady na temat szczęśliwego małżeństwa prowadziło małżeństwo z 21-letnim stażem Tomasz i Joanna Wróblewscy. Wersetem przewodnim społeczności był fragment z Listu do Efezjan 5:33 „A zatem niechaj i każdy z was miłuje żonę swoją, jak siebie samego, a żona niech poważa męża swego”. Wykładowcy dzielili się z nami swoim doświadczeniem, udzielali cennych wskazówek, a wszystko było oparte na Słowie Bożym. Każde małżeństwo otrzymało słodki upominek z wersetem. Po części oficjalnej, mieliśmy także okazję do wspólnych rozmów na świeżym powietrzu przy ognisku i poczęstunku. Dziękujemy Bogu za ten dobrze spędzony czas i mamy nadzieję, że dzięki spotkaniu nasze małżeństwa będą jeszcze silniejsze.
M. Krukowska
NASZE SPOTKANIA
niedziela 10:00
środa 19:00
sobota 19:00
(młodzieżowe)
Copyright © Kościół Zielonoświątkowy w Dubiczach Cerkiewnych
KONTAKT
Dubicze Cerkiewne
ul. Główna 112
17-204 Dubicze Cerkiewne
kz.dubicze@gmail.com

Pastor Andrzej Światłowski
andrzej.zbor@gmail.com
Wróć do spisu treści