Wyjazd do Michałowa - Kościół Zielonoświątkowy

Idź do spisu treści

Menu główne

Wyjazd do Michałowa

 
 

Wyjazd do Michałowa


21 kwietnia
pojechaliśmy z młodzieżą na nabożeństwo do Michałowa. Od początku można było poczuć działanie Ducha Świętego prowadzącego nas w pieśniach i modlitwie. Niesamowite było to, że głoszone słowo oraz świadectwa były bardzo spójne tematycznie, dotykały naszych serc. Słowo, które usłyszeliśmy na początku, było oparte o fragment z Hebr.9:23-28 - Bóg poprzez doświadczenia często sprawdza naszą wiarę. Czy zwracamy się w trudnościach do Pana? Czy szukamy Jego pomocy? Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie" I Piotra 5:7. Chociaż ludzie mowią dziś, że nie da się żyć uczciwie, to Biblia uczy nas, że mamy ufać Panu, a On zatroszczy się o nas.

Następna była usługa na temat wydawania owocu. Bóg jest krzewem winnym, a my Jego latoroślami. On okazuje łaskę, przedłuża nam czas, jednak także "przycina" nas, chce, aby nasz owoc był trwały. Został poruszony t temat dziękczynienia Bogu. Pan wysłuchuje nas, chociaż czasami musimy poczekać na odpowiedź. Biblia mówi jednak, że kto prosi, ten otrzymuje. Powinniśmy dziękować za wszystko, nawet za najdrobniejsze rzeczy, za to, że możemy słyszeć, chodzić, za pracę. Bóg oczekuje uwielbienia, a my otrzymamy błogosławieństwo. Psalm 103: "błogosław duszo moja Pana!"
Jedna z sióstr podzieliła się świadectwem swojej choroby. Często ludzie mowią, że choroba jest karą, a choroba może być także błogosławieństwem. Siostra ta była już zmęczona pracą i dzięki chorobie mogła zregenerować siły, także te duchowe - Pan najlepiej wie, czego potrzebujemy na dany moment! Jeden z braci usłużył z księgi Joela. Pismo Święte uczy nas, że nasz Bóg jest łaskawy, miłosierny, nierychły do gniewu, pełen litości. Jednak kogo miłuje, tego i smaga - wszystko dlatego, że nas kocha. On oczekuje, że będziemy wylewać przed Nim swoje serce, będziemy z Nim szczerzy. Pan zna nasze myśli, nic się przed Nim nie ukryje. Czeka, aż nawrócimy się do Niego całym sercem, oddamy się w Jego ręce, a On wyleje swojego Ducha. On jest Bogiem, który słyszy modlitwy i odpowiada na nie. Módlmy się więc usilnie, aż otrzymamy odpowiedź z nieba!
Jesteśmy wdzięczni Panu za wspólnie spędzony czas, za Słowo, za siebie nawzajem oraz za Jego obecność i działanie pośród nas!

 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego